Гъвкави инструменти за обмен на данни със системи на трети страни

Опростени механизми за въвеждане на данни (напр. Copy-paste), но също и сложни сценарии за обмен на данни с други приложения, базирани на стандартни и установени международни стандарти (txt, XML, Excel, достъп, OleDB връзка и др.).