Брутна печалба – цена на онлайн поръчка (на ред за поръчка)

Онлайн разходи и брутна печалба при поръчка на продажба въз основа на текущата средно претеглена себестойност. Възможност за забрана на отстъпки, които карат брутната печалба да падне под минималното ниво.