Инфраструктура за прилагане на всяка схема на търговска верига

Комуникационни модели, приспособими към бизнес топологията и структурата на търговската верига (частни магазини и франчайзополучатели). Възможност за автономна работа и периодична синхронизация на централата на магазина.