KPI за управление на запасите

Средно време за съхранение, средни разходи, вариации на разходите, норми на амортизация, коефициент на оборота на запасите.