Обосновка на отстъпки за клиенти – анализ на източника на отстъпки

Обосновка на всички отстъпки, дадени на клиентите – анализ на отстъпки на ниво фактура и отстъпки за обем със задна дата. Оценка на клиентите, базирана на средни скали с процент на отстъпка.