Схеми за лоялност

Гъвкави сценарии за прилагане на политика за лоялност (напр. Стойностна скала, комбинация от артикули). Видимост на бонус точките на клиентите от всеки магазин на търговска верига.