Мониторинг на спазването на споразуменията с доставчици – отстъпки

Записване на всички подробности за търговски споразумения с доставчици, очаквани отстъпки, сравнения с действителни отстъпки и подчертаване на отклонения.