MPS: Производствен график

Производствени поръчки въз основа на поръчки за продажба, налични наличности – недостиг, процес на запас (дни на адекватност) и др. Възможност за свободно намеса в генерирания производствен календар.