Привилегии на много нива за потребителски достъп

Базирана на правила система за права на потребителски достъп до данни на ниво потребителски групи (роли) и с всякакви подробности (от цели категории данни или процеси до екрани, полета, конкретни документи, редове и т.н.)