Поръчки онлайн продажби чрез мобилни устройства

Лесно въвеждане на ключови данни за оферти и поръчки за продажба за продавача. Структурирани менюта, ясен избор, лесни движения и помощ на мобилни или таблетни устройства, без да е необходимо допълнително обучение.