Процес на попълване на точка на продажба

Изчисляване на оптимално преразпределение на наличния запас между магазините, като се вземат предвид максималното и минималното ниво на складовите наличности за всеки магазин, по категория артикули и приоритетът на попълването на магазините.