Политика за контрол на запасите

Бизнес правила за контрол на запасите напр. онлайн проверка на наличностите по време на поръчка за продажба, правила за доставка на партиди, политика за изтегляне на артикули). Защита срещу неправилни движения.