Сценарии за попълване на запасите

Предложение за попълване на базата на историята на продажбите, на лимитите на запасите, на производствените поръчки или на необходимите дни за достатъчност на запасите.