Планиране на задачи, календар, наличност, простота в заданията, разсрочване на срещи

Процедури за възлагане на техници, актуализиран изглед на неизпълнени задачи, лесно пренасрочване на план, актуализиране на продължителността на работата, откриване на дисбаланси в разпределението на ресурсите, преразпределение.