Планът за фактуриране на договори за подкрепа е включен в прогнозираните парични потоци

Автоматично генериране на проформа фактура за услуги, предоставяни при условията на договорите за поддръжка, които влияят върху прогнозираните приходи и парични потоци.