Проследимост на случаите на поддръжка

Проследяване на историята на всеки инцидент, за цялата верига от действия, свързани с него. Отчитане на ниво клиент и техник.