Надграждане на уеб базирани версии, безпроблемно синхронизиране на клиентите

Изтегляне на нова версия и надстройки на приложения в отделни стъпки, за да се осигури безпроблемната работа на системата. Синхронизирайте отделни работни станции автоматично, с вход за потребителско приложение.