Вижте как Aerio Attikis постигна увеличение на производителното време преразпределено към услуги с добавена стойност, като същевременно улесни вземането на стратегически решения въз основа на надеждността на събраните данни.

Entersoft създаде гъвкава двупосочна комуникационна връзка между три системи с различна структура (ERP, CRM, Billing) за ежедневно събиране и наличност на реалните приходи на компанията от клиенти на B2B и B2C чрез автоматизирана системата.