Хлебопекарна Карамолегос намали грешките в складовите процеси на бек офиса с 20%, подобрявайки с 40% разликите в броя на физическите запаси в сравнение с инвентара в WMS.

С Entersoft WMS компанията автоматизира процесите на веригата за доставки, разполагайки с информация в реално време. Чрез интегрираната ERP среда елиминира загубата на време и постигна синхронизация на запасите в реална среда между ERP – WMS. Още по- важно е, че общото време за изпълнение на заявките беше подобрено, докато ръководството вече има достъп до ценна информация за укрепване на бизнес решенията.