Alchimica успя да обедини процедурите на своите 8 различни отдела в една централна информационна система.

Entersoft Business Suite автоматизира трудни и времеемки процеси, подобри комуникацията между отделите, повиши производителността и намали вероятността от човешки грешки. Не на последно място с възможността за отчитане в реално време и точни прогнози ръководството вече е в състояние да взима решения в среда с контролиран риск.