Amvyx за кратък период от време подобри работата на склада и дистрибуционния отдел с компютъризацията на своите процедури.

С внедряването на Entersoft WMS, който работи в пълна хармония с Entersoft ERP се намали времето за проследяване и събиране на продукти, минизизираха се грешките в подготовката на поръчките, увеличи се производителността на персонала и се оптимизираха логистичните разходи.