Eureka намалява с 85% времето за комуникация и разяснения между екипите по държави и придобива единна корпоративна репутация.

Entersoft ERP надгражда и модернизира цифрово всички части на компанията, като разработва съвременни автоматизирани процеси и осигурява незабавна и пълна видимост в информацията, междуизмерния анализ, груповото отчитане, балансите, консолидацията и др.