Hellenic Dairies успяха да синхронизират процеса на продажба на всички етапи, намалявайки грешките в комуникацията между търговци и централата.

Решението Entersoft Mobile CRM / SFA е внедрено във всичките три държави, в които са активни гръцките мандри с цел автоматизиране на процесите в супермаркетите и сред търговците на едро и дребно. Сега всички данни са измерими – от отнеманото време на търговците до свършената работа във всяка точка, давайки ясна картина на представянето на всеки служител и съответно на екипа.