Kotsovolos (Dixons) превърна огромно количество данни в богата информация, постигайки по-добро разбиране на потребителското поведение.

Entersoft CRM в комбинация с вградените инструменти за сегментиране и бизнес разузнаване, бяха тези, които поеха и приветстваха огромното количество данни. В същото време чрез системата Entersoft Retail и нейните инструменти за сегментиране се извършва анализ на данни за милиони транзакции и се постига насочване в конкретни части от клиентската база за провеждане на маркетингови кампании.