MEVGAL успя да редуцира с 30% недостига по рафтовете благодарение на навременното регистриране на складовите наличности, намалявайки с 40% времето на присъствие в крайната точка.

Mevgal избра Entersoft за гъвкавостта / използваемостта на своите мобилни SFA и CRM решения, както и за оптимизирането на своите вътрешни процеси. Освен това се увеличи потокът на информацията събрана в крайната точка на продажба и възможността за директна обработка и използване, което води до повишена производителност на отговорниците по продажбите и търговците.