Shop & Trade намали средно с 26% времето за обработка и управление на приходите и доставките.

Чрез избора на Entersoft Business Suite (EBS) с интегрирана ERP и WMS среда за всички отдели на компанията, интегриране на всички процеси (BI – покупки – WMS – разписки) и контролирането им чрез една платформа, като същевременно се намали извънредното управление на склада на персонала с 40% и грешките в управлението на склада със 70%.