ΕΜΑ

ΕΜΑ е основана през 1958 г. и оперира в 3 сектора. Компанията е агент и дистрибутор на гуми на немската фирма Continental, маркетира и дистрибутира маслата Castrol, Aral и 77 други марки за гръцкия пазар и освен това притежава и е мастър франчайзър на веригата от сервизи „Fit & Go“.