ERT

ERT е медийна компания, която управлява национални и регионални телевизионни канали и радиостанции, музикални ансамбли и хорове, интернет портали за медийно съдържание, и разпространява периодични печатни или електронни издания.