TERNA

TERNA е основана през 1972 и от тогава активно участва в множество различни големи обществени и частни проекти в областта на пътна и железопътна инфраструктура, пристанища, строителство, болници, музеи, заводи, ВЕЦ, язовири и др.