ОПТИМ-АЛ

ОПТИМ-АЛ е българска софтуерна компания, основана през 1996 г. Предлага интегрирани системи за управление на логистични процеси, контрол на производството, разносна търговия и дистрибуция, полеви операции, управление на активи, събиране на данни.
Мисията на ОПТИМ-АЛ е да повишава ефективността и растежа на бизнеса на своите клиенти чрез иновативни решения, специализиран бизнес софтуер, мобилни компютърни системи, софтуер по поръчка и др.