Actionaid

ActionAid Hellas започва своята дейност през 1998 като неправителствена организация с нестопанска цел. От тогава тя работи върху създаването на мост на солидарността между гърците, които подкрепят най-изолираните и засегнати хора в Африка, Азия и Латинска Америка. Гръцкия офис развива дейност в повече от 55 комуни в 20 развиващи се страни. Над 200,000 гърци са подкрепили тяхната дейност като приемни семейства за деца в нужда.