AGRIS

От 1983, AGRIS създава нови перспективи за земеделската индустрия. Фирмата притежава над 800 декара собствена земя, 6 производствени бази в Югоизточна Европа, над 160 декара производствени звена, 10 зали за отглеждане на присадени растения и 3 експериментални зали в различни земеделски райони в Югоизточна Европа. Във фирмата са заети над 160 работника и 70 агронома.