Alterra

Компанията ALTERRA е основана през 2002, работи в областта на хранителната индустрия и произвежда замразени плодове и зеленчуци. В нея работят над 50 постоянни и над 350 сезонни служители, които осигуряват производствен капацитет от над 20,000 тона на година. Разполага със собствен сграден фонд имащ 33,000 кубически метра напълно оборудван склад за замразена продукция и има внедрена автоматизирана система за неговото управление (WMS).