Amvrosiadis

Amvrosiadis е компания, която се занимава с отглеждане на пилета от 1964 година и обхваща пълния производствен цикъл. Към настоящия момент, компанията има над 200 служителя, притежава шест подразделения, две кланици и 60 камиона. Освен на вътрешния пазар, продуктите и се разпространяват и в Европа.