ASTRAZENECA

Като глобална био-фармацевтична компания ASTRAZENECA играе ключова роля в разработването на иновативни лекарства за ключови звена в здравната индустрия и е от лидерите в световната фармацевтична индустрия.