Atlantica Hotels&Resorts

Atlantica Hotels е една от най-големите хотелски вериги в Гърция и е управлявана от един от най-големите клубове в Кипър. Веригата има над 40 хотела в Гърция, Кипър и Египет и обслужва над 400.000 клиента годишно.