BIC

Продуктите на BIC предлагат лесни решения за нашите всекидневни нужди. Към настоящия момент BIC присъства в повече от 160 държави на всеки континент, където над 3.2 милиона магазина продават техните продукти.
В световен мащаб клиентите на BIC купуват над 25 милиона от техните продукти на ден.