GAP

Днес GAP е една от най-големите фармацевтични компании в Гърция. Има водеща позиция на пазара на генерични лекарства и разпространява оригинални продукти на международни компании Vifor Pharma, Ferrer, Henkel и други. Всички департаменти на GAP се намират в частен индустриален парк.