Kontoveros

Компанията KONTOVEROS внася, обработва и пакетира риба и рибни продукти от цял свят. Новите производствени мощности на фирмата и отговарят на изискванията на HACCP, както и на международните стандарти за качество ISO 9001: 2008 и ISO 22000: 2005.