Marmoline

Компанията се фокусира върху производство на строителни продукти отговарящи на индустриалните изисквания за качество, като термоизолационни системи, хоросан и др. Днес, NORDIA S.A., под основния си бранд MARMOLINE, произвежда модерни строителни материали, които допринасят за подобряването на строителните работи и за да се отговори на съвременните социални изисквания за енергийна ефективност и защита на околната среда.