SEV

SEV има водеща роля в превръщането на Гърция в продуктивна, експортно ориентирана и конкурентна икономика и е независим и отговорен представител на частния бизнес в страната. SEV участва активно във формирането на позиции, анализирането, предложенията за политики в икономиката, индустрията, иновациите, заетостта, образованието и подобряването на уменията, социалния диалог, устойчивото развитие и корпоративната отговорност.