Sparkle

TI SPARKLE Greece A.E, известна още като Mediterranean Nautilus, е част от Sparkle Group, която е водещ глобален доставчик на IP решения за комуникация, облачни решения за данни, център за данни, мобилни и гласови услуги, със покритие от над 560.000 кв.км. В световен мащаб. Средиземноморските операции на компанията се разпростират на 6.000 кв.км. в Гърция, Кипър, Турция и Израел. TI Sparkle Гърция им а3 центъра за данни в Атика, Чания и Крит.