Traffic Tech

Traffic Tech Group (Middle East/Gulf) е многократно награждавана компания, предоставяща цялостни и интегрирани решения за управление на трафик, интелигентен транспорт, паркиране и др.