Форма за контакти

  София / Ентерсофт България ЕООД

  адрес:

  Бизнес център ЕВРОТУР, ул. Михаил Тенев 12, ет. 6, Офис 21, 1784 София

  Email:

  • info@entersoft.bg
  • поддръжка support@entersoft.bg

  Телефон и факс:

  • +359 879 920002

  Social Network:

  Атина / Entersoft S.A.

  адрес:

  362 Sigrou Avenue, GR 176 74 Kallithea

  Email:

  • info@entersoft.gr
  • поддръжка support@entersoft.gr

  Телефон и факс:

  • +30 211 101 5000
  • +30 210 9575053
  • поддръжка +30 2310 804848
  • поддръжка 801 100 40 40

  Social Network:

  Солун / Entersoft S.A.

  адрес:

  21 Antoni Tritsi, GR 570 01 Pilea

  Email:

  • info@entersoft.gr
  • поддръжка support@entersoft.gr

  Телефон и факс:

  • +30 2310 804840
  • +30 2310 804845
  • поддръжка +30 2310 804848
  • поддръжка 801 100 40 40

  Social Network:

  Патра / Entersoft S.A.

  адрес:

  Othonos Amalias 56

  Email:

  • info@entersoft.gr
  • поддръжка support@entersoft.gr

  Телефон и факс:

  • +30 261 1104620
  • +30 211 1015005
  • поддръжка +30 2310 804848

  Social Network:

  Larisa / Entersoft S.A.

  адрес:

  Farsalon 113, GR 413 35

  Email:

  • info@entersoft.gr
  • поддръжка support@entersoft.gr

  Телефон и факс:

  • +30 2410 6700 60
  • +30 211 1015005
  • поддръжка +30 2310 804848

  Social Network:

  Букурещ / Entersoft Romania software SRL

  адрес:

  43 Polona Street, 6th floor Interphone 2, RO 010493

  Email:

  • info@entersoft.ro
  • поддръжка support@entersoft.ro

  Телефон и факс:

  • +40 21 230 12 01
  • +40 21 230 12 00

  Social Network: