Сертификати и компетенции

Партньорите на Entersoft са преминали Entersoft Business Software Solutions обучение и са положили съответните изпити, за да бъдат сертифицирани в определените сфери, в които са били обучени.

Поради възможността си за надграждане, продуктите на Entersoft сертифицирането на партньорите е с давност 3 години, като междувременно партньорите се обучават относно функционалностите на новите версии и модули, с цел да се осигури постоянна грижа за клиента на високо ниво.Сертифицираните партньори на Entersoft са подразделени в 3 категории: 

  1. Платинен Партньор. Те обслужват и поддържат голям брой клиенти в различни вертикални отрасли. Те инвестират значително в софтуерните продукти на Entersoft и поддържат минимум 3 сертифицирани консултанти на щат. Те имат нужните сертификати за основните продуктови платформи на Entersoft като ERP, CRM, E-Commerce, както и за основните технически познания свързани с продуктите.
  1. Златни Партньори. Те притежават достатъчно познания и опит във внедрявания и са с увеличаващ се брой клиенти. Те имат и поне двама консултанти, сертифицирани от Entersoft за поне няколко продукта.
  1. Сребърни Партньори. Те имат сравнително малка база от клиенти и имат поне един консултант, сертифициран от Entersoft за поне един продукт.

IВ по-долната таблица можете да видите в детайли минималните изисквания за сертифициране на партньорите на Entersoft.

Platinum

ERP Basic

ERP Advanced

CRM

Tech Basic

Tech Advanced

Gold

ERP Basic

CRM

Tech Basic

Silver

ERP Basic

CRM

Tech Basic