CRM

CRM сертифицира успешно преминалите обучение за CRM функционалности и параметризация, свързани с продажби, маркетинг, обслужване на клиенти и договорни нива поддръжка (SLA) в един бизнес. Обучението за ES Foundation се смята за предпоставка.

Ден I

 • Дефиниции – Функционалност Ι
 • CRM – Полета на функционалност
 • Главни свойства, като Управление на контакти
 • Работни процеси, календари, комуникация, Knowledge Base
 • Интегрирана комуникация чрез email, Outlook, CTI, Fax, SMS
 • Процеси Ι: Sales Force Automation (SFA)
 • Процеси ΙΙ: Маркетинг

 

Ден II

 • Функционалност ΙΙ – Параметризация – Практическо обучение
 • Процеси ΙΙΙ: Услуги & SLA
 • Процеси IV: Абонаменти
 • Данни за параметризация
 • Структура на база данни
 • Методи и стъпки за внедряване
 • Практическо обучение и упражнения