ERP Advanced

ERP Advanced е предназначена за детайлно познаване на различните ERP функционалности, отнасящи се до производство и изчисляване на себестойност, управление на търговия на дребно, бюджетиране, разглеждане на по-комплексни случаи при управление на доставките и др. Като условие за обучение се изисква ERP в комбинация с адекватно познаване на различни бизнес практики.

ERP Advanced има за цел да:

 • Да Ви обучи в използването и адаптирането на допълнителни счетоводни книги, специални бизнес ситуации и парични потоци
 • Производство
 • Услуги
 • Търговски вериги
 • Бюджетиране
 • Проекти
 • Годишен отчет

 

ERP Advanced включва:

 • Сглобяване
 • Производство
 • Бюджетиране
 • Комплексни практики за ценообразуване и отстъпки
 • Кредитен контрол и одобрения
 • Технически въпроси и поправки
 • Разпределение на материалите
 • Проекти - Договори
 • Финансово счетоводство
 • Търговия на дребно
 • Конфигуриране на документи