ERP Basic

ERP Basic, сертифицира обучаващите се при успешното приключване на обучението им в почти всички теми и въпроси, свързани с ERP, които се срещат в едно предприятие, включително различни функционалности на софтуера, както и параметризацията при различни видове бизнес ситуации.

ERP Basic има за цел да:

 • Да Ви обучи в използването и създаването на различни всекидневни практики и процеси.
 • Да Ви обучи в управлението и контрола на различни счетоводни документи.
 • Да Ви запознае с готовите документи за управление на работните процеси и справки
 • Да Ви запознае с необходимите действия при стартиране
 • Наръчник за правилна употреба на системата
 • Полезна информация за ползване

 

ERP Basic включва:

 • Функционалности за Продажби
 • Клиенти § Артикули и цени
 • Цени, отстъпки, услуги
 • Търговци и комисионни
 • Статистики и справки за продажбите
 • Събирания, плащания – паричен поток
 • Функционалности за Бек Офис
 • Доставки и снабдяване
 • Активи, склад, наличности
 • Осчетоводяване на разходи
 • Регистриране на активите
 • Счетоводство, счетоводни документи, темплейти
 • Конфигуриране на системата
 • Цялостно внедряване за компания от малък тип