ES Foundation

ES Foundation е въвеждащо обучение с цел разбиране на основната структура, елементи и употреба на софтуерните бизнес продуктите на Entersoft. ES Foundation се изисква като първа стъпка от всяко друго обучение и следователно само по себе си не води до сертифициране.

ES Foundation има за цел:t:

 • Запознаване с приложението и основните интерфейсни елементи
 • Разбиране на водещите концепции и техните концептуални и оперативни значения
 • Запознаване с модули и подсистеми. Разбиране на тяхната значимост, как се свързват и интегрират.

 

ES Foundation включва:

 • Desktop, помощни средства, търсения, персонализиране
 • Видове екран, полета и възможности за принтиране
 • Компании, филиали, финансови приключвания на годината
 • Потребители, Бизнес функции и права на потребителите
 • Контакти и звена
 • Множество измерения в компанията
 • Множество видове валута
 • Структира на финансови данни
 • Механизми за документи и информация
 • Профил на полевите свойства