Mobile

Mobile обучението има за цел:

 • Да Ви запознае с функционалността на Entersoft Mobile® и нейния обхват
 • Елементите на конфигурацията
 • Процесите на синхронизация и инсталация

 

Mobile обучението включва:

 • Преглед на бизнес процесите
 • Основни Mobile концепции
 • Запознаване със системата
 • Архитектура на софтуера
 • Звена и параметризация
 • Синхронизация на Server/Mobile устройства
 • Internet Information Server IIS
 • Mobile Device инсталация & регистриране
 • Въвеждащо демо за мобилни приложения
 • Entersoft Mobile CRM Back-Office